AYA Mindfulness Instruktør

Bliv certificeret mindfulness underviser & træner

Har du et ønske om at være med til at bringe mindfulness og meditation ud til private grupper og ud i virksomheder og understøtte andre mennesker og medarbejdere i at håndtere hverdagens mange udfordringer med større overskud og ligevægt?

Denne uddannelse giver dig den nødvendige viden, indsigt og kompetence til at kunne fungere som professionel og certificeret instruktør i mindfulness.

Gennem uddannelsen får du alt den viden og træning og alle de nødvendige materialer, som skal til, for at du selv kan tilbyde vores 8-ugers mindfulness kursus til dine kunder.

Alt hvad du skal bruge samlet i én uddannelse

 • Dybdegående undervisning og træning i at undervise og træne i mindfulness og meditation overfor private grupper medarbejdere.
 • Indeholder alt hvad du behøver at vide og kunne for at tilbyde mindfulness og meditationstræning til dine egne kunder.
 • Komplette materialer med videoer, præsentationer, meditationer, øvelser, workbook og en omfattende træner-håndbog.
 • Understøttet af forskning på området og leveret med fuld referenceliste.
 • Kan leveres i egen praksis eller virksomhed under eget navn.

Uddannelsen bygger på videnskabelig forskning og tager sit afsæt i den viden, som videnskaben og praktiske erfaringer har skabt.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Denne uddannelse henvender sig til alle, der ønsker at arbejde med mindfulness og meditation i både private grupper og organisationer. Det kan f.eks. være hvis du er coach, konsulent, terapeut, psykolog, HR-medarbejder eller leder m.m. og ønsker at lære medarbejdere, ledere og private personer at træne mindfulness og meditation.

Pris pr. deltager

25.000 kr.

inkl. moms

 • 8 ugers online undervisning & træning
 • 7 face-to-face undervisnings- og træningsdage
 • 1 heldags silent retreat
 • 1 certificeringsdag

 • Træner håndbog
 • Deltager håndbog
 • Alle nødvendige materialer til selv at undervise
 • 2 undervisere pr. hold
 • Maks. 12 deltagere
 • Stærkt fællesskab & netværk

Lær at mestre de 8 grundelementer i mindfulness

Uddannelsen er bygget op omkring undervisningen og træningen i de 8 grundlæggende og sammenhængende elementer i mindfulness.

Bliv fortrolig med de to vigtigste byggesten i mindfulness; nemlig opmærksomhed og nuet. Træning af fokuseret opmærksomhed på nuet er kernen i mindfulness.

Vi introducerer opmærksomhedens rolle og dens betydning for hvordan vi oplever og forholder os til nuet.

Et overdrevent fokus på fremtiden er måske en af de mest almindelige hindringer i opbygningen af opmærksom bevidsthed.

Den normale tilstand for mange af os er at være i “doing mode” og konstant fokusere på at nå nuværende og fremtidige mål.

I dette modul introduceres mindfulness som en nøgle til at finde en balance mellem at være i nuet eller planlægge fremtiden.

Gennem træningen vil vi opleve faldgruben ved at have et overdrevent fokus på fremtiden og udforske fordelene ved et taknemmeligt forhold til nuet.

Her bliver begrebet ‘åben bevidsthed’ introduceret ved at kigge nærmere på sindets vurderende og dømmende karakter.

Åben bevidsthed refererer til en bevidsthedskvalitet, som er ikke-evaluerende og ikke formet af tidligere oplevelser, men som er fuld modtagelig for blot at lade oplevelsen i nuet være “som den er”.

Ved at blive opmærksom på disse vurderinger fjernes en vigtig hindring for den åbne bevidsthed.

I dette modul introduceres begrebet compassion (medfølelse og selv-medfølelse).

Mindfulness indebærer nemlig en venlig og medfølende holdning til en selv og andre.

I stedet for at have en venlig og medfølende holdning til sig selv, lider mange af os under at være selvkritiske og have et ikke-accepterende forhold til sig selv.

Karakteren af dette forhold er måske tydeligst afspejlet hos den indre kritiker.

I dentte modul vil deltagerne lære deres indre kritiker at kende og ved at øge deres bevidsthed om den indre kritiker og ved at praktisere selvmedfølelse, gennem meditation og selvomsorgsfulde handlinger, vil de lære at udvikle et venligt og omsorgsfuldt forhold til sig selv.

Lær at forstå forholdet mellem mindfulness, følelser og automatisk tænkning.

Mange af de problemer, som vi mennesker oplever handler om automatiske mønstre eller vaner.

Hvis man ikke bliver bevidste om og opmærksom på disse mønstre, er forandring vanskelig, hvis ikke umulig.

At blive opmærksom på de automatiske reaktioner, vaner og mønstre i vores tanker og adfærd er en effektiv måde at mindske deres virkning på.

Når vi gennem mindfulness og meditation får kendskab til vores automatiske mønstre giver mulighed for at vælge en anden adfærd.

I dette modul undersøger vi forholdet mellem mindfulness og selvet.

På det dybeste plan kultiverer mindfulness-praksis et andet forhold til selvet. Den observerende holdning, som bliver stærkere efter en konsekvent mindfulness-praksis giver deltagerne mulighed for at tage et skridt tilbage fra alle former for tanker, herunder identitets-relaterede tanker.

Identitet, der normalt kan beskrives som en temmelig statisk og tankebaseret historie om “mig”, skaber nu et rum for en mere dynamisk og observerende selvfølelse.

Denne observatør er opmærksom på historierne om selvet- og er derfor pr. definition forskellig fra historierne selv.

Dette modul har til formål at afklare hvad essensen af accept er, ved at lære at anvende accept til vanskelige følelser og ved at forklare formålet med accept.

Mindfulness fremmer en accepterende holdning til vores oplevelser fra dag til dag.

I stedet for at kæmpe imod eller undgå negative oplevelser handler mindfulness om villighed til at opleve dem.

Accept er imidlertid et meget kompleks og paradoksalt begreb.

I slutningen af uddannelsen gennemfører vi en certificering af dig som træner.

Certificeringen forløber som en skriftlig test samt en kort session, hvor du viser at du kan gennemføre en mindre træning og en guidet meditation.

Certificeringen gennemføres i små grupper med deltagere som du i forvejen kender fra træneruddannelsen.

Vi vil i denne session også fokusere på din personlige integrationen af mindfulness i dagligdagen.

Lær at undervise, facilitere og træne mindfulness

 • Forberedelse – lær hvordan du opbygger og forbereder af din undervisning, så du selv er rolig og tryg.
 • At sætte scenen – lær hvordan du skaber et optimalt læringsmiljø for dine deltagere.
 • Undervisning & facilitering – lær hvordan du formidler, faciliterer og træner med størst mulig effekt.
 • Håndtering af forskellige situationer – lær hvordan du møder forskellige deltagere og målgrupper hensigtsmæssigt og håndterer vanskelige situationer.
 • Guide meditationer – lær hvordan du gennemfører guidede meditationer.
 • Skabe motivation – lær hvordan du motiverer deltagerne til at skabe en egen vedvarende praksis.
 • Give feedback – lær hvordan du evaluerer og anvender feedback.

Du får alle materialer du skal bruge for at komme i gang…

 • En træner håndbog til dig som mindfulness træner
 • En komplet håndbog til dine deltagere
 • Adgang til ‘8 uger Online Mindfulness’ kursus

 • 8 komplette PowerPoint præsentationer
 • Guidede meditationer i MP4 format
 • Støtte & personlig vejledning fra underviserne
 • Løbende opdateringer af 8-ugers mindfulness kursus
 • Rettigheder til at levere vores 8-ugers mindfulness kursus i eget navn

Book en personlig samtale

Book en 30 minutters telefonisk rådgivningssamtale med en af underviserne hvis du har spørgsmål til uddannelsen, eller gerne vil vide om uddannelsen er noget for dig.

Behandlinger & terapi

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består at 4 dele med i alt 80 online lektioner & øvelser, 8 face-to-face undervisnings- og træningsdage, et silent retreat á 1 dag og 1 certificeringsdag. Alt sammen fordelt over ca. 4 måneder med en masser øvelser og træning derhjemme.

DEL 1

ONLINE

8 online moduler

8 online moduler med i alt 80 lektioner

Under uddannelsen gennemfører du online versionen af vores ‘8-ugers mindfulness’ kursus.

DEL 2

UNDERVISNING

4 moduler á 2 dage

1 face-to-face modul hver måned i 4 måneder

Anden del består af undervisning og træning i kursets indhold og i at undervise og facilitere mindfulness.

DEL 3

RETREAT

1 dag

1 silent retreat uden overnatning

Midtvejs i uddannelsen – mellem modul 2 og 3 – afholder vi et 1-dags stilheds.

DEL 4

CERTIFICERING

1 dag

Afslutning og
certificering

Sidste trin på rejsen runder uddannelsen af med en prøve og certificering.

Mød dine undervisere

Med til at undervise og guide dig under hele uddannelsen har du de to erfarne mindfulness undervisere og meditatører Pernille Mørup og Claus Juel Madsen. Du vil blive tilknyttet én af de to undervisere som din personlige coach og vejleder under hele uddannelsen.

Udover Pernille og Claus som gennemgående undervisere på hele uddannelsen vil der på udvalgte tidspunkter også komme andre spændende gæstelærere og -undervisere.

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor finder du svar på mange af de praktiske spørgsmål. Hvis du stadig har spørgsmål til uddannelsen eller andet du er i tvivl om så ring til os på 48 48 88 40 eller book en rådgivningssamtale nedenfor.

Ja, kurset kræver, at du både har gennemført vores 8-ugers mindfulness kursus online eller fysisk, og har oparbejdet en personlig meditationspraksis, med daglige meditationer.

Du vil gennem de 6 måneder kurset varer udvikle din meditationspraksis og du vil lære hvordan du formidler mindfulness og meditation på en måde så du kan møde forskellige grupper med succes.

Det kan du vælge at gøre, men det er ikke nødvendigt.

Du vil i uddannelsen indgå i en netværks- og træningsgruppe som vil fungere som støtte for din udvikling som træner.

Som udgangspunkt skal du deltage på alle moduler for at kunne gå til den afsluttende prøve og blive certificeret som mindfulness træner.

Hvis du er forhindret af den ene eller anden grund, skal du kontakte os for en eventuel aftale om deltagelse på et kommende trænerkursus eller for at finde ud af om der er andre muligheder for at indhente det forsømte.

Hvis du er sygemeldt på grund af alvorlig stress eller lider af angst, depression eller andre psykiske lidelser kan du ikke deltage i denne uddannelse.

Hele uddannelsen indeholder 8 hele face-to-face dage fordelt over 4 måneder. Se hvordan de fordeler sig nedenfor.

Hertil kommer den tid du skal bruge på at tage vores online mindfulness kursus, hvis du ikke allerede har gjort det. Læs mere om dette kursus her.

Mellem face-to-face modulerne skal du forvente at bruge ca. 4-5 timer om ugen på din egen træning.

Du skal derudover forvente at bruge et par timer på at læse og forberede dig.

Det er en meget praktisk anlagt uddannelse, og der kræves ikke at du bruger megen tid på at tilegne dig teoretisk viden på modulernes temaer.

Der vil være enkelte artikler, videoer m.m. ligesom du vil modtage en træner håndbog, som danner grundlag for de enkelte moduler.

Ja, denne uddannelse kvalificerer dig til at undervise i AYA House’s program.

Du vil i forbindelse med uddannelsen få den nødvendige træning ligesom du vil modtage alle nødvendige materialer for at kunne undervise selvstændigt.

Som træner vil du også have mulighed for at indgå som en del at AYA House’s underviser- og træner hold. Du vil blive orienteret nærmere om dette på uddannelsen..

For at blive certificeret som AYA House mindfulness træner kræver det:

At du har gennemgået og fuldført vores 8-ugers mindfulness forløb – enten online eller fysisk.

At du har deltaget i alle modulerne og gennemført de tilhørende øvelser og meditationer.

At du under uddannelsen har etableret en daglig meditationspraksis.

At du har deltaget i uddannelsens 1-dags silent retreat.

Du vil til selve certificeringen skulle vise, at du kan formidle mindfulness generelt og 8-ugers programmet specifikt samt skulle gennemføre en guidet meditation.

Certificeringen foregår i små grupper af medstuderende og de tilknyttede trænere.

Nej, det skal man ikke. Meditationerne gennemføres sidende på en stol, medmindre du selv ønsker at sidde på en meditationspude.

Praktisk information

Sted

AYA House, Danstrupvej 27G, 3480 Fredensborg. Retreat sted vil blive oplyst under uddannelsen.

Pris

25.000 inkl. moms og ekskl. transport og mad.

OBS! Mulighed for at opdele betalingen i 5 rater á 5.000 kr. ved betaling med kort.

Antal deltagere

Maks. 16 deltagere pr. hold.

Undervisere

Pernille Mørup, Claus Juel Madsen og gæsteundervisere.

Pernille, Claus og øvrige gæstelærere har alle gennem mange år undervist i mindfulness og meditation. Alle har desuden et stærkt afsæt i egen meditationspraksis og er drevet af et ønske om at hjælpe andre til at skabe et større personlig frihed og balance.

ONLINE UNDERVISNING

Opstartes når som helst helt op til uddannelsen starter.

Online undervisning og træning med ugentlige live online meditation og Q&A.

Ca. 20-30 minutters undervisning, træning og øvelser hver dag.

Fysisk uNDERVISNING

4 face-to-face moduler á 2 dage uden overnatning og mad. Der kan medbringes egen mad eller bestilles via AYA House.

Alle dage kl. 8.30 – 16.30.

Datoer

Modul 1: 28. – 29. januar 2023
Modul 2: 16. – 17. februar 2023
Retreat: 11. marts 2023
Modul 3: 30. – 31. marts 2023
Modul 4: 5. – 22. – 23. april 2023
Certificering: 12. maj 2023