Få øget nærvær, overskud og balance i en travl og presset hverdag

Oplever du, ligesom mange andre, at det kan være svært at få hverdagen til at balancere? En hverdag med mange opgaver, arbejdspres og usikkerhed om fremtiden, som gør, at det at det at nå det hele og samtidig være nærværende, kan blive en udfordring?

Et stort antal undersøgelser og forskningsresultater peger på, at mindfulness og meditation har en positiv effekt på en række områder, som kan være med til at hjælpe os i en travl og presset hverdag.

Dette kursus kan hjælpe dig med til at øge dit nærvær overfor dine nærmeste og øvrige relationer, bevare ligevægten og overskuddet i pressede situationer samt styrke din evne til ikke at blive fanget i grublerier, bekymringer og uhensigtsmæssige tankemønstre.

På dette online kursus vil du få udbytte af:

 • Daglige guidede meditationer gennem hele kurset.
 • Viden og indsigt i specifikke element af mindfulness.
 • Øvelser til at understøtte integrationen af mindfulness i hverdagen.
 • Indsigt i videnskaben bag mindfulness.
 • Uddybende forklaringer på meningen med forskellige meditationer og øvelser.
 • En forståelse af de underliggende processer som mindfulness bygger på.
 • Video introduktioner, lektioner (læse & audio), guidede meditationer, øvelser & opgaver, personlig håndbog m.m.

Mindfulness er langt mere end blot en strategi til håndtering af vanskelige situationer. Det er en måde at kultivere et mere balanceret forhold til sig selv og omverdenen på.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Dette kursus er for alle, som gennem et online forløb ønsker at lære og opleve, hvordan mindfulness og meditation kan skabe mere overskud og balance i en presset hverdag – privat såvel som professionelt.

Pris pr. deltager

995 kr.

 • 77 lektioner i alt
 • 8 video introduktioner
 • 42 audio+tekst lektioner
 • Guidede meditationer

 • 12 træninger og øvelser
 • Se på PC, laptop, tablet eller mobil
 • Ubegrænset adgang i 6 måneder
 • Stil spørgsmål til underviserne pr. e-mail

77 spændende lektioner med læring, træning og øvelser

Kurset løber over 8 uger, hvor du ved hjælp af en række video-instruktioner, lydfiler & tekster, guidede meditationer og øvelser m.m. vil blive ført trygt igennem hver uge og hele kurset.

Bliv fortrolig med de to vigtigste byggesten i mindfulness; nemlig opmærksomhed og nuet. Træning af fokuseret opmærksomhed på nuet er kernen i mindfulness.

Vi introducerer opmærksomhedens rolle og dens betydning for hvordan vi oplever og forholder os til nuet.

Et overdrevent fokus på fremtiden er måske en af de mest almindelige hindringer i opbygningen af opmærksom bevidsthed.

Den normale tilstand for mange af os er at være i “doing mode” og konstant fokusere på at nå nuværende og fremtidige mål.

I dette modul introduceres mindfulness som en nøgle til at finde en balance mellem at være i nuet eller planlægge fremtiden.

Gennem træningen vil vi opleve faldgruben ved at have et overdrevent fokus på fremtiden og udforske fordelene ved et taknemmeligt forhold til nuet.

Her bliver begrebet ‘åben bevidsthed’ introduceret ved at kigge nærmere på sindets vurderende og dømmende karakter.

Åben bevidsthed refererer til en bevidsthedskvalitet, som er ikke-evaluerende og ikke formet af tidligere oplevelser, men som er fuld modtagelig for blot at lade oplevelsen i nuet være “som den er”.

Ved at blive opmærksom på disse vurderinger fjernes en vigtig hindring for den åbne bevidsthed.

I dette modul introduceres begrebet compassion (medfølelse og selv-medfølelse).

Mindfulness indebærer nemlig en venlig og medfølende holdning til en selv og andre.

I stedet for at have en venlig og medfølende holdning til sig selv, lider mange af os under at være selvkritiske og have et ikke-accepterende forhold til sig selv.

Karakteren af dette forhold er måske tydeligst afspejlet hos den indre kritiker.

I dentte modul vil deltagerne lære deres indre kritiker at kende og ved at øge deres bevidsthed om den indre kritiker og ved at praktisere selvmedfølelse, gennem meditation og selvomsorgsfulde handlinger, vil de lære at udvikle et venligt og omsorgsfuldt forhold til sig selv.

Lær at forstå forholdet mellem mindfulness, følelser og automatisk tænkning.

Mange af de problemer, som vi mennesker oplever handler om automatiske mønstre eller vaner.

Hvis man ikke bliver bevidste om og opmærksom på disse mønstre, er forandring vanskelig, hvis ikke umulig.

At blive opmærksom på de automatiske reaktioner, vaner og mønstre i vores tanker og adfærd er en effektiv måde at mindske deres virkning på.

Når vi gennem mindfulness og meditation får kendskab til vores automatiske mønstre giver mulighed for at vælge en anden adfærd.

I dette modul undersøger vi forholdet mellem mindfulness og selvet.

På det dybeste plan kultiverer mindfulness-praksis et andet forhold til selvet. Den observerende holdning, som bliver stærkere efter en konsekvent mindfulness-praksis giver deltagerne mulighed for at tage et skridt tilbage fra alle former for tanker, herunder identitets-relaterede tanker.

Identitet, der normalt kan beskrives som en temmelig statisk og tankebaseret historie om “mig”, skaber nu et rum for en mere dynamisk og observerende selvfølelse.

Denne observatør er opmærksom på historierne om selvet- og er derfor pr. definition forskellig fra historierne selv.

Dette modul har til formål at afklare hvad essensen af accept er, ved at lære at anvende accept til vanskelige følelser og ved at forklare formålet med accept.

Mindfulness fremmer en accepterende holdning til vores oplevelser fra dag til dag.

I stedet for at kæmpe imod eller undgå negative oplevelser handler mindfulness om villighed til at opleve dem.

Accept er imidlertid et meget kompleks og paradoksalt begreb.

I slutningen af uddannelsen gennemfører vi en certificering af dig som træner.

Certificeringen forløber som en skriftlig test samt en kort session, hvor du viser at du kan gennemføre en mindre træning og en guidet meditation.

Certificeringen gennemføres i små grupper med deltagere som du i forvejen kender fra træneruddannelsen.

Vi vil i denne session også fokusere på din personlige integrationen af mindfulness i dagligdagen.

Vi glæder os til at dele vores passion for mindfulness med dig

Undervisere og trænere i dette online kursus er Claus Juel Madsen og Henrik Helweg-Bonnesen, som begge er erfarne meditatører og har undervist både private grupper og i danske organisationer.

online LÆRING
& TRÆNING

Kurset består af 77 dybdegående lektioner med i alt 8 videoer, 42 audio & tekst lektioner, flere guidede meditationer, daglige træning og øvelser på egen hånd samt uddybende download materiale. Alt sammen tilgængeligt på din foretrukne platform og i vores app.

Mund-til-øre anbefalinger

Vi bliver både ydmyge og taknemmelige når vores kunder anbefaler os til andre.

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor finder du svar på mange af de praktiske spørgsmål. Hvis du stadig har spørgsmål til uddannelsen eller andet du er i tvivl om så ring til os på 25 94 44 80 eller book en rådgivningssamtale.

Vores online mindfulness kursus er åbent for alle, som ønsker at lære hvordan mindfulness kan anvendes til at udvikle mere balance og overskud i hverdagen.

Der kræves ikke nogen forudgående kundskaber eller træning for at deltage eller få udbytte af dette kursus.

Hvis du lider af angst, depression eller anden form for psykisk lidelse, anbefaler vi at du først taler med din læge eller psykolog inden du evt. tilmelder dig dette kursus.

Hvis du i løbet af kurset bliver i tvivl om noget af det praktiske, så kan du enten ringe eller skrive til os, eller deltage i vores ugentlige meditationstime i AYA House, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål til underviseren.

Hvis du er interesseret i dette, vil vi anbefales, at du læser mere om vores mindfulness træner uddannelsen her eller kontakter os på telefon eller mail.

Kurset danne grundlag for og er adgangsgivende for at tage vores træneruddannelse, men kvalificerer ikke til at undervise andre i mindfulness.

Ja, det kan du! Dette er et online kursus og giver dig al den fleksibilitet, som du har brug for.

Du vil fra start have adgang til alle kursets lektioner, meditationer og øvelser og kan tage det i det tempo der passer dig bedst.

Du kan altid gå tilbage til en tidligere uge og dens indhold, når først en uge er åbnet op.

Du vil desuden have adgang til hele online kurset i 6 måneder efter du er startet.

Vi anbefaler dig, at du i videst muligt omfang tager ét modul pr. uge, og laver alle de tilhørende øvelserne, som hører til de enkelte moduler. Det vil give dig det største udbytte af kurset.

Hele uddannelsen indeholder 8 hele undervisningsdage fordelt over ca. 3 måneder. Se hvordan de fordeler sig længere nedenfor.

Mellem modulerne skal du forvente at bruge ca. 3-5 timer om ugen på træning og egen praksis.

Du skal derudover forvente at bruge et par timer om ugen på at læse og forberede dig individuelt eller i grupper.

Det er en meget praktisk anlagt uddannelse, og der kræves ikke at du bruger megen tid på at tilegne dig teoretisk viden på modulernes temaer.

Du vil både modtage en deltager- og trænerhåndbog, som danner grundlag for de enkelte moduler.

Du har mulighed for at deltage i AYA House’s ugentlige mindfulness & meditations klasse enten online eller ved at deltage fysisk i klassen.

Bemærk at dette kræver at du har enten et online medlemskab eller alm. medlemskab i AYA House.

Du kan læse mere om vores medlemskaber her.

Du kan desuden se hvornår der er ugentlig meditationsklasse i vores holdplan her.

Hvis du i løbet af kurset mangler svar på dine spørgsmål, så kan du enten ringe eller skrive til os, eller deltage i vores ugentlige meditationstime i AYA House, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål til underviseren.

Både du selv og din arbejdsplads kan betale online med et privat kort eller firmakort.

Hvis det er din arbejdsgiver der betaler for dit kursus, og I ønsker at betale på faktura, skal I først kontakte os og aftale nærmere.

Praktisk information

Opstart & længde

Dette online kurssus er tilrettelagt, så du kan gennemgå det over en periode på 8 uger – et modul pr. uge. Men du kan naturligvis tage det i dit eget tempo.

Hvis du har behov for at bruge mere tid på et modul, kan du gøre det. Eller du kan tage pause og vende tilbage til kurset senere. Du kan også vælge at tage hvert modul over en kortere periode end en uge.

Når du har bestilt dit kursus, åbnes der med det samme op for alle modulerne.

‘Velkomst & opstart’ og ‘Opmærksomhed & Nuet’ gennemgås sammen som starten på den første uge.

Tidsforbrug

Tager du kurset uge-for-uge ét emne af gangen, skal du påregne ca. 15-30 minutter pr. dag til undervisning og træning.

Tid & sted

Du kan tilgå kurset hvor når som helst på døgnet det passer i dit program. Dette online kursus kan følges uanset hvor du er, så længe du har internetadgang.

Du kan tilgå kurset på alle platforme såsom PC, laptop, tablet og mobiltelefon.

Deltagere

Kurset er et individuelt online forløb.

Du har mulighed for at stille spørgsmål til underviserne ved at skrive til dem på mindfulness@ayahouse.dk.

Du kan desuden deltage i AYA House’s ugentlige meditations-klasse online eller ved at deltage i den fysiske klasse. Dette kræver at du enten er online medlem eller alm. medlem af AYA House.